Nieuws

Trouwen na  2018?

Trouwen na 2018?

Vanaf 2018 veranderen de wettelijke regels als u gaat trouwen. Het bijhouden van een goede financiële administratie wordt veel belangrijker. Hoe doet u dat?

In 2018 veranderen de wettelijke regels met betrekking tot het huwelijk. Wij schreven daar eerder al over. Als u geen huwelijkse voorwaarden laat opmaken, trouwt u vanaf volgend jaar niet langer in algehele gemeenschap van goederen. In plaats daarvan ontstaat een zogeheten ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Een gevolg daarvan is dat alle bezittingen die u voor het huwelijk bezat, buiten de huwelijksgemeenschap vallen en dus privé-vermogen blijven.

Dit betekent concreet dat het belangrijk is om een goede administratie van uw bezittingen bij te houden. Onder de nieuwe regels ontstaan er namelijk drie vermogens: het gemeenschappelijk vermogen dat is opgebouwd sinds u bent getrouwd en de twee vermogens die er waren voor u ging trouwen. Als u deze drie vermogens niet goed administreert, loopt u een groot risico bij een eventuele scheiding of overlijden.

 

Hoe werkt dat, het administreren van uw vermogen?

In de eerste plaats is het zaak om voor u gaat trouwen een overzicht te maken van uw privé-vermogen. U maakt dan in bijvoorbeeld een Excel-bestand een overzicht van uw bezittingen. Daaronder vallen zaken als een woning, bankrekeningen en beleggingen, maar ook bijvoorbeeld een auto en schulden.

Om de vermogens ook na het huwelijk gescheiden te houden, is het zaak om elk jaar opnieuw vast te stellen wat de vermogens zijn. Immers, in de praktijk blijven deze drie vermogens vaak niet gescheiden. Zelfs niet als u voor de drie vermogens drie aparte bankrekeningen aanhoudt.

Stel dat u na uw huwelijk samen een huis heeft gekocht en stel dat u vanuit uw privé-vermogen een bedrag van € 25.000 heeft gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. In principe krijgt u door deze aflossing een vordering van € 25.000 op de ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Als het huwelijk wordt beëindigd, moet deze vordering van € 25.000 door de huwelijksgemeenschap aan u worden terugbetaald. Maar als u deze aflossing niet heeft geadministreerd, kunt u dat niet bewijzen. U loopt dan het risico dat de vordering nimmer wordt terugbetaald.

Een voor de hand liggend moment om de jaarlijkse administratie op te maken, is nadat u uw jaarlijkse belastingaangifte heeft ingevuld. U hoeft het overzicht niet notarieel te laten vastleggen. Wel verdient het de voorkeur de jaarlijkse vermogensoverzichten beiden te ondertekenen en een kopie op een veilige plek te bewaren, bijvoorbeeld in de cloud.

Als u van plan bent om in 2018 te gaan trouwen kijk dan naar de mogelijkheden die Heurkens advies heeft om uw financiële situatie inzichtelijk te maken en op een juiste manier vast te leggen.

Terug naar nieuws