Nieuws

Beleggen?

Beleggen?

De spaarrente blijft maar dalen. Boven de onlangs door het nieuwe kabinet verhoogde vrijstelling van € 30.000 per persoon betaalt u nu meer aan belasting op uw vermogen dan wat u aan rente krijgt. Hoewel de belasting op spaargeld en ander vermogen volgend jaar iets omlaag gaat, blijft de belasting vooralsnog hoger dan de spaarrente. Houdt u ook nog rekening met de inflatie, dan wordt uw vermogen nog verder uitgehold.

Met beleggen kunt u een hoger rendement behalen dan met sparen. Echter, u loopt wel risico.
Waar moet u op letten?

Spreiding

Het spreiden van uw beleggingen is cruciaal. Spreiding over verschillende beleggingscategorieën als aandelen en obligaties, over verschillende regio’s en over verschillende sectoren. Beleggingsfondsen of etf’s (dat is een soort indexfonds met lage kosten) zijn een prima manier om uw belegging over vaak honderden verschillende bedrijven te spreiden. Zo beperkt u het risico dat slechte resultaten of zelfs het faillissement van enkele bedrijven het resultaat van uw beleggingen sterk beïnvloeden. Het is goed om u hierover te laten adviseren.

Marktrisico

De koersen van beleggingen kunnen flink en onvoorspelbaar schommelen. Daarom is het verstandig alleen te beleggen met geld dat u voor langere tijd kunt missen. Wat ‘langere tijd’ is, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Verwacht u de komende tijd geld over te houden of voorziet u juist tekorten? En op welke termijn heeft u het belegde vermogen weer nodig? Het besluit te gaan beleggen staat niet los, maar zou een integraal onderdeel moeten zijn van uw brede financiële planning.

Risicoprofiel

Uw risicoprofiel is de hoeveelheid risico die bij u past. Dit is niet alleen afhankelijk van uw persoonlijke financiële planning, zoals hierboven geschetst, maar ook van uw houding tegenover risico. Voorbeeld. Als u naar verwachting de komende 15 tot 20 jaar het belegde geld niet nodig heeft, kunt u in principe veel risico hebben. U heeft de tijd om een periode van lage beurskoersen ‘uit te zitten’. Maar als u daardoor slecht slaapt, kunt u beter niet al te veel risico nemen.

Beleggingsmix

De meeste particulieren beleggen in een mix van aandelen en obligaties. Uit tal van onderzoeken blijkt dat 80 procent van de beleggingsresultaten wordt bepaald door deze mix van risicovolle aandelen en ‘veiliger’ obligaties. Alle andere factoren die het beleggingsresultaat kunnen beïnvloeden, zoals de keuze voor een bepaalde bank of vermogensbeheerder of voor een bepaalde regio, bepalen samen de resterende 20 procent. Het bepalen van deze beleggingsmix is dus cruciaal. Welke mix bij u past, hangt af van uw risicoprofiel. Vindt u het moeilijk om dit zelf vast te stellen, dan is het raadzaam om advies te vragen.

Belastingen

In principe worden beleggingen belast in box 3. U betaalt er vermogensrendementsheffing over. In sommige gevallen kan het de moeite waard zijn een beleggings-BV op te richten.

Als u wilt beleggen, is het verstandig om dit planmatig aan te pakken en u goed te laten adviseren. Dit is immers complexe materie, die veel invloed op uw financiën kan hebben. U gaat beleggen voor langere tijd en niet voor een paar jaar. Neem voor gericht advies contact met mij op. Ik kan u helpen met het maken van een plan voor vermogensopbouw dat past bij uw persoonlijke financiële situatie.

Terug naar nieuws