Nieuws

Wat kunt u het beste doen met het vrijkomend lijfrentekapitaal?

Wat kunt u het beste doen met het vrijkomend lijfrentekapitaal?

Voor het opgebouwde lijfrentekapitaal moet in de toekomst een levenslange en/of tijdelijke lijfrente-uitkering worden aangekocht. Tot enkele jaren terug werd vaak gekozen om de uitkeringen vast en gelijkmatig aan te kopen tegen een gegarandeerde vaste rente. Deze optie werd tot enkele jaren terug vaak gekozen, echter door de huidige lage reële rente lijkt de optie van ‘doorbeleggen’ logischer dan ooit. 

De beroemde Deense filosoof Kierkegaard bracht het ultieme probleem van de mens al in de 19e eeuw treffend onder woorden: ‘er moet voorwaarts worden geleefd, maar het leven kan pas achteraf worden begrepen’. Hetzelfde geldt voor iemand die nu een afweging moet maken of er met lijfrentekapitaal moet worden doorbelegd of toch kiezen voor een lage (variabele) rente in de opbouwfase en een gegarandeerde (vaste) rente in de uitkeringsfase. Achteraf zult u pas weten of er een goede keuze is gemaakt of niet. Dit probleem is niet nieuw, maar al eeuwenoud. Immers in de geschiedenis van rente en beleggen is er een constante: de angst van mensen voor het verliezen van geld en de zekerheid dat beleggingsrendementen zullen afwijken van de verwachting, zowel in positieve als in negatieve zin. Goed om te weten is, dat het onmogelijk is om een bovengemiddeld rendement te behalen als hier niet af en toe negatieve rendementen tegenover staan. Belangrijker is het echter om te kijken naar uw doelstellingen. De kans is groot dat u nu en ook na uw pensioen liever niet wilt besparen op uw levensstijl.

Doel van een lijfrente:

Een lijfrente heeft tot doel, om te dienen als (aanvullende) pensioenvoorziening. Hiervoor kan via een lijfrente een kapitaal worden opgebouwd, via een éénmalige koopsom of periodieke inleg. Deze inleg kan worden gespaard of belegd en moet uiteindelijk leiden tot een lijfrentekapitaal dat in de toekomst wordt ingezet in een periodieke uitkering. De lijfrente-uitkeringen dienen uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd in te gaan en uiterlijk moeten deze eindigen bij overlijden maar dat mag indien gewenst ook eerder.

Lijfrentes: oud of nieuw fiscaal regime

In de praktijk bestaan er premiebetalende lijfrentes die zijn afgesloten vóór 15 oktober 1990 en koopsompolissen die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992. Deze vallen, onder voorwaarden, onder de spelregels van het oude fiscale regime. Dit worden ook wel pré-brede herwaarderingslijfrentes genoemd. Deze polissen zijn flexibeler dan de lijfrenteovereenkomsten die vallen onder het nieuwe regime. Zo mogen deze polissen of de uitkeringen geschonken worden aan bijvoorbeeld kinderen en er hoeft niet te worden voldaan aan de strengere fiscale regels van de nieuwregime-lijfrentes. Verder mogen oude polissen worden afgekocht zonder dat maximaal 20% extra revisierente in rekening wordt gebracht (dit is wel van toepassing op ‘nieuwe’ lijfrentes).

Alle lijfrentepolissen gesloten na 1 januari 1992 vallen onder de fiscale regels van het nieuwe fiscale regime. Deze lijfrentes kennen een uitkeringsduur van minimaal 5 jaar. De maximale hoogte is bruto € 22.443 per jaar (2021). Deze lijfrente mag ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt of in de 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Wilt u de uitkeringen eerder laten ingaan dan uw AOW-leeftijd, dan is dat mogelijk als de lijfrente onder de overgangsregeling van 2014 valt of u dient dan te kiezen voor een levenslange uitkering via een verzekeraar. Kiest u voor een bancaire oplossing, dan is de minimale termijn 20 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd plus de periode van vóór uw AOW-leeftijd.

Laten uitkeren op vaste rente of doorbeleggen na expiratie?

Daar waar je vroeger goed weg kwam met een aantrekkelijke depositorente en je verzekeraars kon aanschrijven voor een mooie aanbieding, is tegenwoordig de rente zo laag dat je ook wel eens verder wilt kijken dan oplossingen in (lage) rente alleen. Op basis van looptijd, doeluitkering en risicobereidheid kunt u ook kiezen voor een solide én flexibele oplossing met een grote kans op flink hogere uitkeringen dan op basis van de huidige lage rentes.

Wilt u hierover meer weten of heeft u vragen over de mogelijkheden van expirerende lijfrentes, neem dan eens contact op met een gecertificeerd financieel planner. Wij helpen u graag verder.

Terug naar nieuws