Nieuws

Belastingvrij schenken en ontvangen

Belastingvrij schenken en ontvangen

Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond schenkingen?

Vrijstellingen schenkbelasting
Er zijn verschillende soorten vrijstellingen. Er bestaat een algemene vrijstelling, waarbij iemand in 2021 3.244 euro mag schenken zonder dat de ontvanger hier belasting over betaalt. Er bestaat ook een vrijstelling voor ouders aan kinderen. Als ouder mag je dit jaar 6.604 euro onbelast aan je kinderen schenken. Als je meer schenkt, dan betaalt de ontvanger schenkbelasting over het bedrag boven deze vrijstelling van 6.604 euro.

Er bestaat ook een eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar. Hierbij mag je als ouder eenmalig een hoger bedrag onbelast schenken als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Dit jaar is dit bedrag 26.881 euro. Als ouder kun je dit bedrag ook aan de partner van je kind schenken als deze tussen de 18 en 40 jaar is en je kind inmiddels de leeftijd van 40 jaar voorbij is.
Ten slotte is er de vrijstelling voor dure studie of woning. Hierbij kun je gebruik maken van een hogere vrijstelling als je als ouders geld schenkt en jouw kind het bedrag gebruikt voor een dure studie of woning. Voor een studie is de vrijstelling 55.996 euro. Voor de eigen woning is dat 105.302 euro. Vooral de vrijstelling voor de eigen woning wordt veel gebruikt. De hoge vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als de ontvanger het bedrag van iemand anders dan zijn ouders krijgt.

Schenkbelasting
Wanneer de schenkingen boven de vrijstellingen zijn, zal schenkbelasting verschuldigd zijn. De hoogte hiervan varieert tussen de minimaal 10 en maximaal 40 procent. Het percentage hangt af van de zogeheten aanverwantschap. Vroeger hadden we de regel: ‘de naaste in bloed, erft het goed’. Lang geleden is hierbij al een uitzondering voor de partner gemaakt. Een partner of kind van de schenker betaalt minder dan een kleinkind. En een kleinkind betaalt weer minder dan een zus, broer of iemand die geen familie is.

In eerste instantie zal degene die de schenking ontvangt belasting moeten betalen. Maar je kunt ook vrij van recht schenken. Als ouders een bedrag aan hun kind schenken, dan ontvangt die in dit geval het nettobedrag. De ouders moeten dan de schenkbelasting betalen.

Schenkingen moet je ook bij elkaar optellen. Bijvoorbeeld als je een schenking van een ouder krijgt en ook een schenking van de andere ouder. Alles wat je van ouders krijgt, wordt als één schenking gezien. Ook als ouders van elkaar gescheiden zijn.

Schenking en erfbelasting
Een schenking wordt vaak gedaan als voorschot op de erfenis. Schenkingen zorgen er zo voor dat de erfenis lager wordt en dat de nabestaanden daardoor minder erfbelasting moeten betalen. Er zijn op dit gebied allerlei mogelijkheden. Wordt de schenking wel of niet ingebracht in de nalatenschap? In dit geval zal dat in het testament van degene die geschonken heeft, bepaald worden.

Papieren schenking
Bij een papieren schenking houdt de schenker het geld. Hij schenkt alleen op papier en houdt zo grip op het geld. Daardoor is het een heel aantrekkelijke manier van vermogensoverheveling. Er zit echter één nadeel aan: je moet alvast schenkbelasting betalen. Bij een papieren schenking gaat het geld van de ouders naar de kinderen en die lenen het als het ware weer terug. Zo komt er een rentestroom op gang. De schenker betaalt elk jaar rente aan de ontvanger. Volgens de wet moet die rente 6 procent zijn.

Alvorens geld te schenken is het verstandig om eerst te kijken of je zelf voldoende geld hebt om nu en in de toekomst van te leven. Als dit het geval is, kan vermogen worden geschonken. Op deze manier kan mogelijk toekomstige erfbelasting bespaard worden. Immers zal bij overlijden vaak veel erfbelasting betaald moet worden. Als ouder of grootouder kun je jouw kinderen of kleinkinderen via schenkingen eerder laten genieten van de erfenis, zonder dat er later veel belasting moet worden betaald.

Ik kan u helpen om een schenkingsplan te maken. Dit geeft vaak heel veel voldoening. Zo kunt u zorgeloos blijven leven en uw (klein)kinderen zien genieten van dat geld.

Terug naar nieuws