Nieuws

Wat laat u achter als u overlijdt?

Wat laat u achter als u overlijdt?

Datum: 20-10-2016

Slechts drie op de tien Nederlanders hebben een testament laten opstellen. En zes op de tien mensen weten niet hoe hun financiële situatie verandert als hun partner wegvalt.

Weet u precies wat u achterlaat als u overlijdt? In ruim 40% van alle Nederlandse gezinnen praten partners niet met elkaar over zaken die met de dood te maken hebben.* Dit komt deels omdat er nog altijd een taboe op rust, maar ook omdat veel mensen de gevolgen van een overlijden ingrijpend en complex vinden. Daardoor weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen om hun nalatenschap te regelen.

Wilsverklaring goede eerste stap

Het invullen van een wilsverklaring kan helpen om dit te doorbreken. In een wilsverklaring legt u vast wat u wel en niet wilt bij uw uitvaart. Daardoor kunnen uw nabestaanden u het laatste afscheid geven dat u zelf voor ogen heeft. Zo neemt u hen veel zorgen uit handen.

In een medische wilsverklaring legt u uw wensen over uw levenseinde vast. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat u na een hartinfarct niet wilt worden gereanimeerd of dat u onder bepaalde omstandigheden niet verder wilt leven. Meer over de medische wilsverklaring leest u op de website van de Rijksoverheid.

Een wilsverklaring helpt om de dood te duiden, waardoor deze minder ongrijpbaar wordt. En dat is een belangrijke eerste stap om ook de financiële gevolgen van een overlijden bespreekbaar te maken.

Wie erft wat?

Uw wensen over de verdeling van uw nalatenschap kunt u niet in een wilsverklaring vastleggen. Hiervoor heeft u een testament nodig. Als u geen testament heeft, wordt de erfenis verdeeld volgens de regels van de wet. Uw echtgenoot of geregistreerd partner en andere familieleden zijn dan uw erfgenamen. Woont u samen? Dan is uw partner niet automatisch uw erfgenaam, zelfs niet als u een samenlevingscontract heeft. Zijn er geen erfgenamen? Dan gaat uw gehele nalatenschap naar de staat.

Wilt u zelf bepalen wat er met uw erfenis gebeurt, dan moet u bij de notaris een testament laten opstellen. Daarin kunt u precies laten opnemen wie wat erft. Ook als u aan goede doelen wilt schenken, moet u dat vastleggen in een testament.

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan is het verstandig uw huwelijksvoorwaarden en uw testament regelmatig door te nemen. Vanwege wetswijzigingen, maar ook omdat uw vermogenssituatie kan veranderen. Als gevolg daarvan kunnen er effecten optreden bij de verdeling van de erfenis die u niet zo bedoeld heeft.

Financieel inzicht overlijden

Mocht u of uw partner wegvallen, dan wilt u natuurlijk niet dat uw dierbare ook nog met geldzorgen wordt geconfronteerd. Toch weet 60% van alle Nederlanders niet hoe hun financiën eruitzien na het overlijden van hun partner.*

Het uitleggen van de financiële gevolgen van een overlijden is niet eenvoudig, omdat er veel variabelen zijn. Denk hierbij aan het inkomen van de achtergebleven partner, vermogen zoals spaargeld, de hoogte van de woonlasten en de looptijd van de hypotheek. Verder zijn er misschien uitkeringen van levensverzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering en kan de achtergebleven partner recht hebben op nabestaandenpensioen of een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet.

Bijtijds maatregelen treffen

Om in kaart te brengen of er na een overlijden voldoende inkomen overblijft voor uw nabestaanden, is het verstandig om een specialist in te schakelen. Gecertificeerd financieel planners met het keurmerk FFP CFP® zijn zulke experts. Zij helpen hun cliënten om alle inkomens- en vermogensaspecten op een rij te zetten. Financieel planners onderscheiden zich door niet alleen naar het nu te kijken, maar ook scenario's voor de toekomst te schetsen. Daardoor krijgt  u ook inzicht in de financiële gevolgen van een overlijden van één van beide partners, zodat u bijtijds maatregelen kunt treffen. 

Ook de nalatenschap en het testament zijn onderwerpen om met uw financieel planner te bespreken. Uiteraard heeft u voor het opstellen van een testament de diensten van een notaris nodig, maar die is meestal niet op de hoogte van uw financiële situatie. Gecertificeerd financieel planners werken nauw samen met andere deskundigen -zoals de notaris- om u op maat te bedienen .

* De genoemde cijfers komen uit recent onderzoek van PanelWizard in opdracht van twee verzekeringsmaatschappijen.

Terug naar nieuws