Nieuws

Pensioen: grote verschillen tussen wensen en werkelijkheid

Pensioen: grote verschillen tussen wensen en werkelijkheid

Recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat de meeste Nederlanders in loondienst al ver voor de wettelijke pensioenleeftijd willen stoppen met werken. Geldt dit ook voor u? Dan moet u uw pensioenplan zo snel mogelijk in eigen handen nemen.

Nederlanders willen gemiddeld nog altijd op hun 61ste met pensioen. Dat is het afgelopen decennium niet veranderd, zo blijkt uit doorlopend onderzoek van het SCP. De wettelijke pensioenleeftijd is echter een stuk hoger en blijft voorlopig oplopen. In 2021 moeten we doorwerken tot ons 67ste en daarna zal de pensioenleeftijd meegroeien met de stijgende levensverwachting. Wie nu halverwege de veertig is, moet naar verwachting doorwerken tot zijn of haar 70ste.

Het verlagen van de pensioenleeftijd is volgens de onderzoekers van het SCP onmogelijk, omdat de AOW en het pensioen in dat geval onbetaalbaar worden. Economen en specialisten uit de financiële sector bevestigen dit. Volgens een grote vermogensbeheerder moet de pensioenleeftijd zelfs op een veel kortere termijn al naar 70 jaar. Gebeurt dat niet, dan stijgen de pensioenpremies fors en dalen tegelijkertijd de pensioenuitkeringen, zo luidt de waarschuwing.

Toch eerder stoppen

Toch bieden veel pensioenuitvoerders u de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u er wel rekening mee houden dat uw pensioenpot een stuk leger is dan wanneer u zou doorwerken. Per jaar levert u ongeveer 8% in. Verder krijgt u pas AOW op het moment dat u de voor u geldende wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Als u eerder wilt stoppen met werken, moet u zelf financieel vooruitkijken. Duurt het nog wel even voordat u met pensioen gaat? Dan heeft u volop mogelijkheden om uw inkomen van later nu al te plannen. Door nu een individueel pensioenplan voor uzelf te maken en te sparen voor later, kunt u aanvullend inkomen opbouwen voor uw oude dag.

Spaarverzekering of sparen in box 3?

Om de periode tussen het moment dat u stopt met werken en uw AOW-leeftijd financieel te overbruggen, kunt u ervoor kiezen om één of meerdere spaarverzekeringen af te sluiten. Maar gezien de kosten ervan, is het vaak interessanter om zelf te sparen in box 3. U moet dan boven het vrijgestelde bedrag weliswaar vermogensrendementsheffing betalen, maar u bent wel zeer flexibel en kunt het geld besteden wanneer u wilt.

Spaardeposito's

U kunt uw box 3-vermogen op een spaarrekening stallen, maar u kunt ook kiezen voor één of meer spaardeposito's. De rente van een spaardeposito is meestal een hoger dan die van een reguliere spaarrekening. Verder staat de rente vast gedurende de looptijd.

Als u spaart om de periode tussen stoppen met werken en pensioen te overbruggen, kunt u overwegen om een gespreide depositoportefeuille te nemen. U spreidt uw spaargeld dan over meerdere deposito's met verschillende looptijden. Zo behaalt u (nog) meer rendement en kunt u toch over uw geld beschikken op het moment dat u het nodig heeft.

Beleggen

Zeker er sprake is van een lange termijndoel, levert beleggen vaak meer op dan sparen. Beleggen brengt echter ook risico's met zich mee. Aandelen, obligaties en fondsen kunnen in waarde stijgen, maar ook dalen. Over het algemeen geldt: hoe groter de kans op een hoog rendement, hoe groter het risico. Meer informatie over beleggen vindt u via deze pagina.

Hypotheek aflossen

Woonlasten zijn meestal een grote post op de maandelijkse begroting. Als u een koopwoning heeft, kunt u ervoor kiezen om uw hypotheekschuld ruim voor uw pensioen af te lossen. Zeker nu de spaarrente laag is, kan dit een interessante investering zijn. Door (extra) af te lossen, zorgt u ervoor dat uw maandlasten dalen, waardoor u  met minder inkomsten toekunt.

Het nadeel van aflossen is vaak dat u minder fiscaal voordeel heeft. U kunt immers minder hypotheekrente aftrekken. Zodra u uw gehele hypotheek heeft afgelost, vervalt wel het eigenwoningforfait. Voor de meeste huizen bedraagt dit momenteel 0,75% van de waarde van de woning.

Lijfrenteverzekering en banksparen

Om uw inkomen na de pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen, kunt u een lijfrenteverzekering afsluiten of kiezen voor pensioensparen bij een bank of verzekeraar. Als u nog vrije jaarruimte heeft, is dit fiscaal interessant. Op de website van de belastingdienst kunt u de jaarruimte voor de fiscaalvriendelijke opbouw van uw lijfrenteverzekering berekenen.

Een lijfrenteverzekering en pensioensparen zijn niet geschikt als overbrugging voor de periode tussen het moment dat u stopt met werken en uw AOW-leeftijd. Dat komt omdat het opgebouwde kapitaal pas vrijkomt op het moment dat u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Wensen in vervulling laten gaan

Wat voor u de beste manier is om eerder te kunnen stoppen met werken, hangt onder andere af van uw opgebouwde pensioenrechten, de voorwaarden van uw pensioenuitvoerder, uw vermogen en de mogelijkheden die u heeft om extra te reserveren voor later. Maar bij een goede planning moet u ook rekening houden met het risico op arbeidsongeschiktheid en het wegvallen van het inkomen van uw partner als die vroegtijdig overlijdt.

Een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk FFP CFP® helpt u om inzicht en overzicht te krijgen. Door alle financiële componenten nu en in de toekomst te duiden, maakt uw planner u duidelijk waar u nu staat en in wat u nodig hebt om uw toekomstige wensen in vervulling te laten gaan. Met onze zoekmachine vindt u snel en eenvoudig een gecertificeerd planner bij u in de buurt.

Terug naar nieuws