Nieuws

Eigen huis financieren met hypotheek van uw bv

Eigen huis financieren met hypotheek van uw bv

Eigen huis financieren met hypotheek van uw bv

Datum: 23-11-2016

U hebt een eigen bv en wilt een huis kopen. Dan kunt u ervoor kiezen om uw hypotheek af te sluiten bij uw eigen bv. Dat kan financieel interessant zijn, maar er gelden welk enkele spelregels. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.

Uw hypotheek afsluiten bij uw eigen bv kan financiële voordelen opleveren. Met een bankrente die de nul nadert en misschien zelfs negatief wordt, kan het een interessante manier zijn om uw zakelijk vermogen beter te laten renderen.

Een ander voordeel is dat een bv met recht van hypotheek voorrang heeft op andere schuldeisers. Mocht het u privé even niet voor de wind gaan, dan heeft niet de bank maar uw eigen bv de eerste claim op u. U moet de verstrekte hypotheek dan wel laten inschrijven in een hypotheekregister.

Voorwaarden

Natuurlijk moet u zich wel aan enkele regels houden als u uw hypotheek financiert vanuit uw bv. De belangrijkste is dat de fiscus de hypotheek als een zakelijke lening moet beschouwen. Uw bv voldoet hieraan als zij u een lening verstrekt onder voorwaarden die een andere geldverstrekker ook zou hanteren. Leg dus een reëel rentepercentage vast en maak afspraken over de looptijd en de aflossing van de hypotheekschuld.

Twijfelt u eraan of de fiscus het voorgenomen rentepercentage accepteert en of u voldoet aan de andere zakelijke voorwaarden? Dan kunt u de voorgenomen constructie voorleggen aan de Belastingdienst.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner toestemming geven voor het afsluiten van de hypotheek en de akte mee tekenen. Gebeurt dit niet, dan kan hij of zij het hypotheekcontract nietig laten verklaren.

Hypotheekrenteaftrek en aflossing

Als u uw hypotheek bij uw eigen bv afsluit, geniet u dezelfde rechten voor hypotheekrenteaftrek als iedere andere huiseigenaar met een hypotheek. Voor een nieuwe hypotheek betekent dit dat u deze in 30 jaar tenminste annuïtair moet aflossen. Als u een bestaande hypotheek oversluit, mag u deze onder de bestaande voorwaarden voortzetten.

Uiteraard wordt uw bv belast over de (rente)winst uit de lening die zij aan u heeft verstrekt. Hiervoor geldt het tarief van 20% tot en met een winst van € 200.000 en van 25% voor het meerdere (2016). Mocht u de winst als dividend uitkeren, dan betaalt u 25% over het uitgekeerde bedrag.

Ook risico's

Ook een hypotheek vanuit uw bv moet u op enig moment terugbetalen. Dat kan ingewikkeld zijn als u uw bedrijf wilt verkopen of liquideren en in privé geen kapitaal tegenover de hypotheek staat. En bij een faillissement van uw bedrijf bestaat daarnaast het risico dat u wordt beticht van onbehoorlijk bestuur als uw bv uw hypotheek heeft gefinancierd.

In sommige gevallen is het als directeur-grootaandeelhouder daarom slimmer om een hoger inkomen uit uw bv te halen en de hypotheek in privé af te sluiten. Wat voor u de beste oplossing is, hangt af van uw zakelijke positie en uw privé-situatie.

Financieel planner kijkt verder

De mogelijkheid om uw privé-hypotheek te financieren vanuit uw bv kent dus nuances. Wilt u weten of het voor u interessant is om een hypotheek te nemen bij uw eigen bv of wilt u meer weten over de mogelijkheden die u als ondernemer heeft voor uw hypotheek? Neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk FFP CFP®. Die kijkt verder dan alleen de lening, brengt uw zakelijke en privé-financiën met elkaar in verband en is op de hoogte van de fiscale regels. Daardoor duidt hij of zij ook de gevolgen op middellange en lange termijn, zodat u de juiste beslissing kunt nemen.

Terug naar nieuws