Nieuws

Financiele gevolgen scheiding zijn ingrijpend en complex

Financiele gevolgen scheiding zijn ingrijpend en complex

Financiële gevolgen scheiding zijn ingrijpend en complex

In januari besluiten ongeveer twee keer zoveel stellen om te scheiden in vergelijking met andere maanden van het jaar. Niet heel feestelijk, maar juist de feestdagen zijn een moment waarop zij de knoop doorhakken. De meeste mensen realiseren zich echter niet genoeg wat de financiële gevolgen van een scheiding zijn.

Gemiddeld eindigt ruim een van de drie huwelijken en geregistreerd partnerschappen in een scheiding. Opvallend is dat er elk jaar in januari een flinke piek is. Vaak zit het al langer niet goed in de relatie, maar besluiten de partners om tijdens kerst en oud en nieuw nog bij elkaar te blijven voor de lieve vrede. Of zijn de feestdagen juist de druppel die de emmer doet overlopen?

Scheiden heeft vrijwel altijd veel impact vanwege de emotionele en juridische consequenties. Daarnaast heeft een scheiding vaak grote financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan extra woonlasten, minder inkomen en de verdeling van vermogen zoals spaargeld. Als u goede afspraken wilt maken, is het belangrijk om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in die gevolgen.

De kosten van een echtscheiding

Omdat de kosten van echtscheiding tot echtscheiding verschillen, is het zinloos om hiervoor een gemiddelde te bepalen. In elk geval betaalt u uw advocaat en griffierechten. Daar kunnen nog andere kosten bijkomen zoals die van een mediator. Mocht er sprake zijn van een vechtscheiding, dan lopen de kosten meestal flink op.

Geld en echtscheiding

De kans is groot dat uw inkomen verandert als gevolg van een scheiding. Wellicht moet u straks alimentatie betalen of heeft u juist recht op alimentatie. Dat laatste geldt als u minderjarige kinderen heeft die bij u wonen.

Een scheiding betekent ook dat u niet langer elkaars fiscale partner bent. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw inkomstenbelasting en uw recht op heffingskortingen en toeslagen. Meer hierover leest u in dit artikel.

Koophuis en echtscheiding

Als u gaat scheiden en een koophuis heeft, moet u beslissen of één van de partners in het huis blijft wonen. Als dit haalbaar is, betekent dit een stijging van de woonlasten voor de partner die blijft. Maar ook de vertrekkende partner wordt met extra kosten geconfronteerd. Die moet immers na de scheiding een ander huis kopen of huren.

Verkoopt u het huis en heeft u een hypotheek met NHG? Houd er dan rekening mee dat er sinds 2014 andere regels gelden dan voor die tijd. Afhankelijk van uw situatie kan dat financieel goed of slecht uitpakken.

Pensioen en echtscheiding

Na een scheiding blijven u en uw partner recht houden op een deel van elkaars pensioen. Dat recht geldt voor dat deel van elkaars pensioen dat is opgebouwd in de jaren van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Is er ook sprake van nabestaanden- of partnerpensioen? Afhankelijk van de pensioenregeling kunnen u en/of uw (ex-) partner daarop aanspraak maken, mocht de ander komen te overlijden.

Ingrijpende en complexe financiële gevolgen

Gezien de ingrijpende en complexe gevolgen van een scheiding is het verstandig dat u zich niet alleen laat bijstaan door een jurist, maar ook door een financieel specialist. Gecertificeerd financieel planners met het keurmerk FFP CFP® die zich toeleggen op echtscheidingsplanning zijn zulke specialisten. 

Samen met u brengt een financieel planner alle onderdelen in kaart die met inkomen en vermogen te maken hebben. Aansluitend stelt hij of zij een persoonlijk financieel plan op. Niet alleen voor de huidige situatie, maar ook voor de toekomst. Dat biedt overzicht en inzicht, waardoor er rust ontstaat in een vervelende periode.

Checklist echtscheiding

Wij hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste financiële thema’s die spelen bij (echt)scheiding. Klik hier voor deze checklist (echt)scheiding.

Terug naar nieuws