Nieuws

KEW, SEW of BEW eerder uitkeren

KEW, SEW of BEW eerder uitkeren

KEW, SEW of BEW eerder laten uitkeren of niet?

Datum: 25-04-2017

Heeft u een beleggings- of spaarhypotheek met een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW)? Dan bent u sinds 1 april van dit jaar niet langer gegijzeld door de zogenaamde tijdklemmen.

In de praktijk betekent dit dat u ook in aanmerking kunt komen voor een fiscaal vrijgestelde uitkering als u nog niet de voorheen verplichte vijftien of twintig jaar premie heeft betaald. Gedurende de looptijd moet u wel elk jaar voldoende premie hebben ingelegd. Ook moet u de uitkering gebruiken om –een deel van– uw eigenwoningschuld af te lossen. 

Financieel interessant?
Concreet betekent dit dat u uw KEW, SEW of BEW sinds 1 april 2017 kunt afkopen zonder fiscale gevolgen. Het is echter maar de vraag of dit vanuit financieel oogpunt interessant is. In veel gevallen zal het niet gunstig zijn, omdat het merendeel van de kosten van een KEW, SEW en BEW aan het begin van de looptijd vallen. Hierdoor is de kapitaalopbouw en daarmee ook het rendement over de eerste helft van de looptijd vaak relatief laag. Afhankelijk van de hypotheekvoorwaarden kan uw hypotheekverstrekker u daarnaast een boeterente opleggen als u de uitkering gebruikt om mee af te lossen voor de het einde van de rentevaste periode.

Herfinanciering eigenwoningschuld
Als u besluit om uw KEW, SEW of BEW af te kopen, is de kans reëel dat u de resterende eigenwoningschuld met een andere hypotheek moet financieren. De verschillende keuzes die u hiervoor heeft, bieden verschillende voor- en nadelen. Zet u de lening om in een annuïtaire hypotheek, dan stijgen uw maandlasten waarschijnlijk. Kiest u voor een aflossingsvrije hypotheek, dan loopt u het risico dat u aan het einde van de looptijd een (hogere) restschuld overhoudt.

Toch afkopen?
Toch zijn er omstandigheden denkbaar waaronder het wenselijk kan zijn om uw KEW, SEW of BEW af te kopen. Bijvoorbeeld omdat u uw hypotheek uit andere middelen kunt en wilt aflossen. Ook werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid kunnen een reden zijn om te besluiten de polis vroegtijdig te beëindigen. Meer over het vervallen van de tijdklemmen leest u in dit artikel.

Financieel planner helpt
Bepalen of het verstandig is om complexe financiële producten zoals de KEW, SEW en BEW af te kopen is niet eenvoudig. Naast fiscale en contractuele bepalingen spelen er meestal ook vragen ten aanzien van de herfinanciering van de hypotheek. Gelukkig kan een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk FFP CFP® u hierbij helpen. Hij of zij is op de hoogte van alle fiscale wetgeving, kan u op maat adviseren over de keuzes die u heeft en de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s voor u duiden.

Terug naar nieuws