Nieuws

Belastingaangifte achteraf aanpassen?

Belastingaangifte achteraf aanpassen?

Belastingaangifte achteraf aanpassen? Zo doet u dat!

Datum: 08-05-2017

Heeft u uw aangifte opgestuurd en wilt u iets veranderen? U kunt een al ingediende aangifte bijna altijd achteraf nog aanpassen. Let daarbij goed op de regels.

Als het goed is, heeft u in maart of april aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan. Maar wat nu als u ontdekt dat u aftrekposten bent vergeten, zoals zorgkosten of giften aan goede doelen? Of dat u de aangifte bij nader inzien slimmer had kunnen invullen? Dit gebeurt regelmatig en kan leiden tot een te hoge aanslag. Waar niet altijd aan wordt gedacht, is:

  • De aftrek van zorgkosten. Onder meer reiskosten naar de arts of andere behandelaar zijn vaak aftrekbaar. Ook de kosten van ziekenbezoek – dus als een ander ziek is - zijn soms aftrekbaar.
  • Giften aan goede doelen en studiekosten zijn vaak aftrekbaar.
  • Af- en oversluitkosten voor uw hypotheek en premies die u betaalt voor uw lijfrente en uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn bijna altijd aftrekbaar.
  • Dividendbelasting mag u altijd terugvragen.
  • Schulden mag u (behalve die voor de eigen woning) aftrekken van uw vermogen.
  • Als u een fiscaal partner heeft, mag u naar eigen goeddunken schuiven met sommige posten. De verdeling in de aangifte van bijvoorbeeld de hypotheekrente hoeft niet overeen te komen met de werkelijke verdeling. Door dit slim te doen, verlaagt u de belastingdruk.

De aangifte 2016 kunt u online corrigeren zolang u nog geen definitieve aanslag 2016 heeft ontvangen. U doet dat door eenvoudig opnieuw aangifte te doen. U opent dus wederom de belastingaangifte via www.belastingdienst.nl en verandert de gegevens. Als u de aangifte opnieuw opstuurt, wordt deze in behandeling genomen. De eerder opgestuurde aangifte vervalt automatisch.

Als u inmiddels een definitieve aanslag heeft ontvangen, moet u op een andere manier de aangifte corrigeren:

  • Is het minder dan zes weken geleden dat u de definitieve aanslag heeft ontvangen? Dan kunt u wederom opnieuw online aangifte doen.
  • Is het langer geleden dan zes weken? Dan moet u een brief schrijven naar het belastingkantoor waaronder uw woonplaats valt. In jargon heet dit een ‘verzoek om ambtshalve vermindering’.  U legt zo goed mogelijk uit wat u wilt veranderen en waarom. Vergeet niet te vermelden om welke aanslag het precies gaat.

Financieel planners met het keurmerk FFP CFP® kunnen u ook helpen bij het corrigeren van eerdere verzonden aangiftes. Zelfs als dat een paar jaar geleden is, kunt u de aangifte vaak nog wijzigen in uw voordeel. Financieel planners weten op welke gebieden belastingvoordeel kan worden behaald en zijn vertrouwd met het belastingjargon.

Terug naar nieuws